Hoş Geldiniz!

Esas itibariyle Endüstriyel ve Uygulamalı Matematik alanında hazırlamış olduğum ders materyal ve sunumlarını içeren bu site, aynı zamanda davetli konferans  sunumları ve bölüm seminer sunumlarını içermektedir.